O nas  Serwis  Sklep internetowy  Dyplomy, Certytyfikaty  Kontakt  Home

PROGRAMY DLA FIRM  PROGRAMY
    DLA FIRM
 KASY I DRUKARKI
    FISKALNE
 SIECI
    KOMPUTEROWE
 MATERIAŁY
    EKSPLOATACYJNE
 KOMPUTERY
    NOTEBOOKI
CDN
Fakturowanie, Magazyn
  Faktury (FA)
  Firma ++ (FPP)
  OPT!MA Faktury
  OPT!MA Magazyn
Księgowość
  Księga Handlowa
  Księga Podatkowa
  OPT!MA Księga Handlowa
  OPT!MA Księga Podatkowa
  OPT!MA środki trwałe
Kadry i płace
  Płace (PL)
  Płace i Kadry (PiK)
  OPT!MA Kadry i Płace
  OPT!MA Kadry i Płace XL
Inne
  XLINK
  EFFEKT
  OPT!MA CRM
  OPT!MA Analizy
Płace i Kadry (PiK)

CDN

Kadry, płace

Płace i Kadry (PiK)

Zaawansowany system kadrowo-płacowy przeznaczony do obsługi firm, zatrudniających od kilkunastu do kilkuset pracowników. Obejmuje o­n swoim zakresem pełną obsługę działu kadr i rachuby płac. Możliwość definiowania złożonego systemu wynagrodzeń. Współpraca z elektronicznymi systemami rejestracji czasu pracy. Deklaracje PIT-4, PIT-8A/B, PIT-11 i ZUS itp.. Praca jedno- lub wielostanowiskowa w sieci. Praca w systemie DOS lub w oknie DOS systemu Windows.

Program PiK jest łatwy w obsłudze, a dzięki swojej elastyczności otwarty na wszelkiego rodzaju propozycje użytkownika. Program może być modyfikowany i dostosowywany do indywidualnych potrzeb. Elastyczność programu dotyczy zarówno mechanizmu naliczania płac, jak i ich raportowania. System uwzględnia fakt, że przepisy kadrowo-płacowe ulegają częstym zmianom.
Program PiK umożliwia obsługę wielu firm na jednym stanowisku, co czyni go przydatnym dla biur rachunkowych. Instalacje sieciowe pozwalają na równoczesną pracę na kilku stanowiskach.
Rozbudowana, posiadająca układ menu, ewidencja osobowa pozwala na zapisanie informacji takich jak: dane personalne (pracowników lub zleceniobiorców), dane o członkach ich rodziny, zasady wynagradzania (wynagrodzenie w stawce godzinowej lub miesięcznej, akord i prowizja, zawarte umowy cywilno-prawne), indywidualne ustawienia obowiązkowych i dobrowolnych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, dane podatkowe (progi, koszty uzyskania, ulga podatkowa).

Moduł Płace pozwala na rozliczenie nie tylko etatów, umów zleceń, ale również pozwala na udzielenie długoterminowych pożyczek, zaliczek opodatkowanych i nie opodatkowanych a konto wypłaty. Umożliwia realizację dodatkowych wypłat. Standardowe funkcje pozwalają m.in. na: ustalenie czasu pracy, zsumowanie elementów wynagrodzenia, czy pomniejszanie wybranego składnika płacowego. Mechanizm cech daje dużą swobodę w definiowaniu składników wynagrodzenia, które mogą zależeć m.in. od czasu pracy, okresu nieobecności lub stażu pracy. Możliwe są także rozliczenia wielowalutowe.
Ergonomiczne kalendarze pozwalają na: definiowanie indywidualnych rozkładów czasu pracy (w tym pracy wielozmianowej), odnotowanie odstępstw od założonego grafika (zarówno obecności, jak i nieobecności), bezpośrednią współpracę z automatycznymi Rejestratorami Czasu Pracy (RCP).
Możliwe jest tworzenie wszelkich wymaganych deklaracji: podatkowych (PIT-4, 11, 40, 8A, 8B, IFT-1), ZUS zgłoszeniowych ubezpieczonych (ZUA, ZIUA, ZZA, ZWUA, ZCZA, ZCNA), oraz płatnika (ZPA, ZFA, ZIPA, ZWPA, ZBA, ZAA) a także rozliczeniowych (DRA, RCA, RNA, RZA, RSA, RGA I RMUA).

Ponadto PiK współpracuje z Programem Płatnika - można eksportować (w formacie *.kdu) wszystkie deklaracje zgłoszeniowe i rozliczeniowe. Dla deklaracji zgłoszeniowych i raportu RMUA istnieje również możliwość wydruku wprost z PiK-a na oryginalnych formularzach.
Program wyposażono w szerokie możliwości generowania raportów i wydruków. Oprócz standardowych umieszczonych w programie użytkownik ma możliwość definiowania własnych.
Programy z pakietu CDN Klasyka są aplikacjami DOS'owymi pracującymi w systemie operacyjnym Microsoft DOS. Jako system operacyjny można wykorzystywać również Windows 95, Microsoft Windows 98, Windows NT 4, Windows 2000, Windows Me, Windows XP. Mogą pracować jako aplikacje jedno lub wielostanowiskowe w sieciach Lantastic, Novell oraz Windows.

Cena: Pierwsze stanowisko - 2695,- zł netto każde następne - 1405,- zł netto.


wróć

Szukaj w serwisie

ABAQ ul. Radwańska 3, 90-452 Łódź, tel.:42 637 16 97,  42 637 18 55 fax:42 637 17 00