O nas  Serwis  Sklep internetowy  Dyplomy, Certytyfikaty  Kontakt  Home

PROGRAMY DLA FIRM  PROGRAMY
    DLA FIRM
 KASY I DRUKARKI
    FISKALNE
 SIECI
    KOMPUTEROWE
 MATERIAŁY
    EKSPLOATACYJNE
 KOMPUTERY
    NOTEBOOKI
CDN
Fakturowanie, Magazyn
  Faktury (FA)
  Firma ++ (FPP)
  OPT!MA Faktury
  OPT!MA Magazyn
Księgowość
  Księga Handlowa
  Księga Podatkowa
  OPT!MA Księga Handlowa
  OPT!MA Księga Podatkowa
  OPT!MA środki trwałe
Kadry i płace
  Płace (PL)
  Płace i Kadry (PiK)
  OPT!MA Kadry i Płace
  OPT!MA Kadry i Płace XL
Inne
  XLINK
  EFFEKT
  OPT!MA CRM
  OPT!MA Analizy
Firma ++ (FPP)

CDN

Fakturowanie, magazyn

Firma ++ (FPP)
Zaawansowany system sprzedaży. Dokumenty obrotowe, magazynowe i kasowe. Obsługa wielu magazynów. Rozrachunki z kontrahentami. Rozbudowane możliwości analizy. Praca sieciowa. Praca w systemie DOS lub w oknie DOS systemu Windows. Współpracuje z kasami i drukarkami fiskalnymi. Możliwość eksportu danych do systemów księgowych CDN. Praca jedno- lub wielostanowiskowa w sieci.

Program wyposażony jest w typowe i zaawansowane mechanizmy wprowadzania towaru do magazynu, rozchodowania na podstawie dokumentów sprzedaży, dokumentów WZ - wydanie zewnętrzne oraz transakcji wewnętrznych (RW- rozchód wewnętrzny, MM - przesuniecie międzymagazynowe). Praca handlowca jest wspomagana przez szereg przydatnych funkcji: zamówienia u dostawców, rezerwacje towarów dla odbiorców, rejestracja wpłaconych zaliczek itp. Dzięki elastycznemu systemowi rabatowemu, warunki sprzedaży dla klientów mogą być ustalone indywidualnie.
Firma++ jest przeznaczona do komputerowej obsługi i rejestracji przepływu towarów i materiałów w firmach handlowych, produkcyjnych i usługowych. Posiada możliwość obsługi wielu magazynów, w tym także odległych. Dokumenty przesunięć międzymagazynowych mogą być przenoszone na dyskietkach bądź przesyłane w poczcie elektronicznej.

Program umożliwia prowadzenie ilościowej i wartościowej ewidencji towarów w magazynie. Pamięta historię obrotu poszczególnymi towarami i pozwala na wszechstronną jej analizę. Przechowuje wszystkie niezbędne informacje o towarze - między innymi ostatnią cenę zakupu, średnią ważoną cenę zakupu (wg której liczone są koszty sprzedaży) i ilości towaru pochodzącego z różnych dostaw, cztery możliwe ceny sprzedaży, stan minimalny i maksymalny towaru w magazynie, rezerwacje i oferty dotyczące towaru itp. Firma++ kontroluje bieżący stan towaru. Na podstawie podanych przez użytkownika parametrów generuje raporty braków towarów w magazynie i proponuje listę zamówień. Obok towarów program umożliwia ewidencje i rozliczanie wykonywanych przez firmę usług. Ewidencja wartościowa magazynu odbywa się w cenach średnioważonych.

Firma++ prowadzi rejestr wszystkich kontrahentów i przeprowadzonych z nimi transakcji. Sprawuje kontrolę nad zaległymi płatnościami, wpłaconymi zaliczkami. Pamięta listę rezerwacji dokonanych przez poszczególnych kontrahentów i w chwili tworzenia faktury proponuje ich automatyczną realizację. Z każdym odbiorcą kojarzy ustalone indywidualnie dla niego warunki sprzedaży: grupę cenową, upusty i rabaty, limit kredytu i terminy płatności.
Firma++ generuje raporty handlowe związane z zakupami oraz sprzedażą towarów, m.in. pozwala ustalić listę najlepiej sprzedających się towarów czy prześledzić rozkład sprzedaży dla kontrahenta na przestrzeni dowolnych 12 miesięcy. Umożliwia pełną analizę przeprowadzanych w firmie transakcji. Informacje o towarach i kontrahentach, wyniki sporządzanych raportów mogą być eksportowane w kodzie ASCII lub COMMA i poddawane dalszej analizie w dowolnym arkuszu kalkulacyjnym. Zapewnia codzienną "kontrolę zdarzeń po terminie" obejmującą listę zaległych płatności, rezerwacji i faktur Pro forma, dla których minął termin realizacji.

Firma++ umożliwia bezpośredni eksport danych o transakcjach i operacjach kasowych oraz bankowych do programów Księga Handlowa (KH), Księga Podatkowa (KP) lub OPT!MA KH i KP. W przypadku księgowości odległej możliwe jest przenoszenie danych na dyskietkach.
Firma++ współpracuje z drukarkami fiskalnymi DF300, DF301, POSNET 3001, POSNET THERMAL produkcji firmy Posnet z Warszawy oraz z drukarkami FP-600 oraz Omega produkcji firmy Elzab z Zabrza. Program współpracuje także z kasami fiskalnymi: PS 2000, Optimum IC (Fiesta, System, Rumba, Małe Tango, Bravo, Bonita) oraz kasami Alfa, Delta i Jota produkcji firmy Elzab.
Firma++ umożliwia współpracę z czytnikami kodów kreskowych. Może to być dowolny czytnik kodów kreskowych podpinany równolegle do klawiatury (emulujący klawiaturę). Kody kreskowe można wykorzystywać podczas sprzedaży (wystawiania faktur i paragonów), przy wystawianiu wszystkich innych transakcji lub przy przeszukiwaniu magazynu. W programie wprowadzona jest funkcja tzw. szybkiej sprzedaży, która umożliwia wystawianie faktur tylko przy wykorzystaniu czytnika.
Firma++ umożliwia ewidencje obrotu towarami kaucjonowanymi.
Obrót towarami kaucjonowanymi może być wykonywany z poziomu odrębnych list dokumentów TK+,TK- lub z poziomu dokumentów handlowych FA lub PZ. Program posiada wbudowane wygodne analizy obrotu takimi towarami.
Firma++ umożliwia ewidencje dokumentów TAX FREE oraz nadruk na oryginalnych formularzach danych potrzebnych do zwrotu VAT dla podróżnych.
Dla użytkowników programu Firma ++, którzy współpracują z siecią sklepów obsługiwaną przez system ECOD firmy COMARCH została stworzona dodatkowa funkcja, która pozwala na elektroniczną wymianę danych między systemami. Wymiana danych dotyczy takich dokumentów jak: Faktury VAT (liczone algorytmem od netto) i korekty do Faktur VAT (korekty ilości i wartości).

Programy z pakietu CDN Klasyka są aplikacjami DOS'owymi pracującymi w systemie operacyjnym Microsoft DOS. Jako system operacyjny można wykorzystywać również Windows 95, Microsoft Windows 98, Windows NT 4, Windows 2000, Windows Me, Windows XP. Mogą pracować jako aplikacje jedno lub wielostanowiskowe w sieciach Lantastic, Novell oraz Windows.

Cena: Pierwsze stanowisko - 1230,- zł netto każde następne - 945,- zł netto.


wróć

Szukaj w serwisie

ABAQ ul. Radwańska 3, 90-452 Łódź, tel.:42 637 16 97,  42 637 18 55 fax:42 637 17 00