O nas  Serwis  Sklep internetowy  Dyplomy, Certytyfikaty  Kontakt  Home

PROGRAMY DLA FIRM  PROGRAMY
    DLA FIRM
 KASY I DRUKARKI
    FISKALNE
 SIECI
    KOMPUTEROWE
 MATERIAŁY
    EKSPLOATACYJNE
 KOMPUTERY
    NOTEBOOKI
CDN
Fakturowanie, Magazyn
  Faktury (FA)
  Firma ++ (FPP)
  OPT!MA Faktury
  OPT!MA Magazyn
Księgowość
  Księga Handlowa
  Księga Podatkowa
  OPT!MA Księga Handlowa
  OPT!MA Księga Podatkowa
  OPT!MA środki trwałe
Kadry i płace
  Płace (PL)
  Płace i Kadry (PiK)
  OPT!MA Kadry i Płace
  OPT!MA Kadry i Płace XL
Inne
  XLINK
  EFFEKT
  OPT!MA CRM
  OPT!MA Analizy
OPT!MA - Środki Trwałe

CDN

Księgowość

OPT!MA Środki trwałe
Stanowi jeden z modułów pierwszego zintegrowanego systemu do zarządzania dla małych przedsiębiorstw. Moduł pozwala na prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Stanowi uzupełnienie programów księgowych OPT!MA KP lub OPT!MA KH. Praca jedno- lub wielostanowiskowa w sieci MS Windows. Praca w systemie Windows.

Na podstawie wprowadzonych informacji o poszczególnych środkach Użytkownik automatycznie generuje odpisy amortyzacyjne (metoda liniowa, degresywana jednorazowa) oraz plan amortyzacyjny. System uwzględnia szczególne przypadki amortyzacji: amortyzacja sezonowa, ulgi inwestycyjne, ograniczenie wartości środka trwałego. Moduł pozwala na prowadzenie i drukowanie ewidencji wyposażenia, która wymagana jest rozporządzeniem w sprawie prowadzenia księgi przychodów i rozchodów.
Program posiada kompletną księgę inwentarzową, umożliwiającą m.in.: prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, rejestrację "historii" środka trwałego, związaną ze zmianami jego wartości, tworzenie planu amortyzacji środka oraz księgowanie odpisów amortyzacyjnych do księgi, ujęcie amortyzacji w aspekcie bilansowym i podatkowym dla środków trwałych i wartości materialnych i prawnych.
Zapewnia możliwość pracy sieciowej. Przewidziany do pracy w systemie Windows od 98 do XP w wersji jedno i wielostanowiskowej.

Cena: Pierwsze stanowisko - 395,- zł netto (+ koszt klucza HASP - 169,-).

Wraz z zakupem modułu klient otrzymuje moduł Kasa/Bank


wróć

Szukaj w serwisie

ABAQ ul. Radwańska 3, 90-452 Łódź, tel.:42 637 16 97,  42 637 18 55 fax:42 637 17 00