O nas  Serwis  Sklep internetowy  Dyplomy, Certytyfikaty  Kontakt  Home

PROGRAMY DLA FIRM  PROGRAMY
    DLA FIRM
 KASY I DRUKARKI
    FISKALNE
 SIECI
    KOMPUTEROWE
 MATERIAŁY
    EKSPLOATACYJNE
 KOMPUTERY
    NOTEBOOKI
CDN
Fakturowanie, Magazyn
  Faktury (FA)
  Firma ++ (FPP)
  OPT!MA Faktury
  OPT!MA Magazyn
Księgowość
  Księga Handlowa
  Księga Podatkowa
  OPT!MA Księga Handlowa
  OPT!MA Księga Podatkowa
  OPT!MA środki trwałe
Kadry i płace
  Płace (PL)
  Płace i Kadry (PiK)
  OPT!MA Kadry i Płace
  OPT!MA Kadry i Płace XL
Inne
  XLINK
  EFFEKT
  OPT!MA CRM
  OPT!MA Analizy
OPT!MA - Księga Handlowa

CDN

Księgowość

OPT!MA Księga Handlowa
Stanowi jeden z modułów pierwszego zintegrowanego systemu do zarządzania dla małych przedsiębiorstw. System do prowadzenia pełnej księgowości. Wielopoziomowy plan kont. Obsługa kasy , rozrachunków, współpraca z bankiem. Deklaracje podatkowe (PIT-5, CIT-2 i VAT-7). Praca jedno- lub wielostanowiskowa w sieci MS Windows. Praca w systemie Windows.

CDN OPT!MA Księga Handlowa - moduł pozwala na prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości.
Podstawowe funkcje modułu to: możliwości tworzenia wielopoziomowego planu kont, podział na dzienniki cząstkowe, zestawienie obrotów i sald za dowolny okres (przeglądanie kont syntetycznych i analitycznych), możliwość wykorzystania schematów księgowych, dowolne definiowanie oraz wydruku zestawień, w tym bilansu, rachunku zysku i strat oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych, prowadzenie ewidencji VAT, deklaracje VAT-7, PIT-5 oraz CIT-2
Oprócz funkcji opartych na ogólnych zasadach prowadzenia rachunkowości moduł dostarcza szeroki wachlarz informacji z zakresu analizy finansowej firmy. Program został przygotowany specjalnie dla biur rachunkowych oraz przedsiębiorstw, których forma prawna lub wielkość obrotów zobowiązują do prowadzenia ksiąg handlowych. System umożliwia kompleksową obsługę księgowości. Większość parametrów programu może być modyfikowana i dostosowana do potrzeb Użytkownika. Duża elastyczność powoduje, że jest o­n otwarty na wiele sugestii operatora. Posiada jeszcze jedną ważną cechę - jest na bieżąco aktualizowany w stosunku do zmieniających się przepisów.

CDN OPT!MA Księga Handlowa umożliwia: prowadzenie pełnej księgowości w formie dzienników cząstkowych oraz zestawienie tych dzienników zgodnie z wymogami ustawy, prowadzenie bufora księgowań (bufor stanowi wstępne ujęcie zapisów bez konieczności dokonywania korekt), oddzielne ewidencjonowanie dokumentów, które nie są fakturami VAT np. dowody wewnętrzne, polisy ubezpieczeniowe, zlecenia itp., prowadzenie ewidencji pomocniczej: - Rejestry VAT - Raporty kasowo/bankowe, wykorzystanie funkcji wzorców księgowań (automatyczne dekretowanie dokumentów na podstawie schematów tworzonych przez Użytkownika w oparciu o własny plan kont). Wzorce księgowań dotyczą - rejestrów VAT, - raportów kasowo/bankowych, - listy płac z modułu Płace i Kadry, - dokumentów handlowych (faktury sprzedaży oraz zakupu) - dokumentów magazynowych (np. MM, PW, RW itp.),- odpisów amortyzacyjnych, księgowania okresowe - dokonywane regularnie (np. co miesiąc, kwartał), różnego rodzaju zestawienia w tym:- bilans firmy, - rachunek zysków i strat, - przepływy środków pieniężnych, - kontrola kręgu kosztów
Zapewnia możliwość pracy sieciowej. Przewidziany do pracy w systemie Windows od 98 do XP w wersji jedno i wielostanowiskowej.

Cena: Pierwsze stanowisko - 1795,- zł netto (+ koszt klucza HASP - 169,-).

Wraz z zakupem modułu klient otrzymuje moduł Kasa/Bank


wróć

Szukaj w serwisie

ABAQ ul. Radwańska 3, 90-452 Łódź, tel.:42 637 16 97,  42 637 18 55 fax:42 637 17 00