O nas  Serwis  Sklep internetowy  Dyplomy, Certytyfikaty  Kontakt  Home

PROGRAMY DLA FIRM  PROGRAMY
    DLA FIRM
 KASY I DRUKARKI
    FISKALNE
 SIECI
    KOMPUTEROWE
 MATERIAŁY
    EKSPLOATACYJNE
 KOMPUTERY
    NOTEBOOKI
CDN
Fakturowanie, Magazyn
  Faktury (FA)
  Firma ++ (FPP)
  OPT!MA Faktury
  OPT!MA Magazyn
Księgowość
  Księga Handlowa
  Księga Podatkowa
  OPT!MA Księga Handlowa
  OPT!MA Księga Podatkowa
  OPT!MA środki trwałe
Kadry i płace
  Płace (PL)
  Płace i Kadry (PiK)
  OPT!MA Kadry i Płace
  OPT!MA Kadry i Płace XL
Inne
  XLINK
  EFFEKT
  OPT!MA CRM
  OPT!MA Analizy
Księga Podatkowa

CDN

Księgowość

Księga Podatkowa
Pełna obsługa Książki Przychodów i Rozchodów (KPiR). Kartoteki kontrahentów, Rozrachunki z kontrahentami. Możliwość prowadzenia ewidencji ryczałtowej. Deklaracje podatkowe (PIT-5 i VAT-7). Ewidencja środków trwałych oraz przebiegu samochodu. Uproszczona ewidencja płac. Praca jedno- lub wielostanowiskowa w sieci. Praca w systemie DOS lub w oknie DOS systemu Windows

Księga Podatkowa jest programem służącym do komputerowej rejestracji przychodów i rozchodów wg specyfikacji Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów oraz przychodów w celu wyliczenia zryczałtowanego podatku dochodowego. Zarejestrowane dane przetwarzane są pod kątem obliczania kwot podatków i dostarczania zestawień i deklaracji podatkowych składanych Urzędowi Skarbowemu. Sposób prowadzenia dokumentacji księgowej przy pomocy programu jest zgodny z postanowieniami Ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
Dokumenty VAT wprowadzane są do rejestrów zakupów i sprzedaży VAT. Mogą być o­ne importowane z programów Faktury bądź Firma ++ CDN. Na podstawie zawartych w rejestrach VAT zapisów program pozwala na wyliczenie danych do deklaracji VAT-7. Opcjonalnie, należny podatek VAT można w programie obliczać metodą struktury zakupów, podatek naliczony wg struktury sprzedaży. Deklaracja może być sporządzana za miesiąc lub za kwartał. Można stosować metodę zwykłą rozliczania VAT jak i metodę kasową - powiązaną z płatnościami. Funkcję obliczania VAT-7 można zakończyć wydrukiem na oryginalnym formularzu, bądź w formie zestawienia - podkładki, drukowanego na zwykłym papierze.

Program umożliwia prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych prawnych. Na podstawie wprowadzonych informacji program umożliwia automatyczne liczenie odpisów amortyzacyjnych i księgowanie ich w koszty.
Oprócz ewidencji środków trwałych program posiada dodatkowe ewidencje pomocnicze: ewidencję wyposażenia, prostą ewidencję wynagrodzeń, spis z natury, ewidencję kosztów i przejazdów samochodu prywatnego wykorzystywanego w działalności gospodarczej.
Ewidencja wynagrodzeń umożliwia rejestrację wypłat dla pracowników, wydruk ewidencji, wydruk karty wynagrodzeń pracownika, księgowanie wynagrodzeń w koszty oraz wydruk deklaracji PIT-4. Funkcja ta nie jest pełnym modułem kadrowo-płacowym. Kwota podatku dochodowego obliczana jest przez program dla pracowników rozliczanych z uwzględnieniem najczęściej stosowanych założeń (standardowe koszty uzyskania i ulga podatkowa). Podatek obliczany wg innych zasad należy uzupełnić indywidualnie, korygując kwoty sugerowane przez program.
Spis z natury umożliwia wpisanie i wydruk remanentu, jak również uwzględnienie różnicy remanentowej przy wyliczaniu kosztów firmy.
Ewidencja samochodu umożliwia wykonanie wydruku zestawień poniesionych kosztów oraz wykonanych przejazdów. Na koniec miesiąca program porównuje te ewidencje od początku roku i proponuje kwotę, jaką należy obciążyć koszty firmy za rozliczany miesiąc.

Poprzez funkcję Właściciele rejestrowane są dane o wspólnikach bądź właścicielu firmy. Wprowadzane tutaj informacje: dane personalne podatnika, kwoty przysługujących odliczeń od dochodu oraz informacje dotyczące dodatkowych źródeł dochodu są wykorzystywane przy wyliczeniu deklaracji na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy PIT-5. Deklaracja PIT-5 może zostać wydrukowana, podobnie jak VAT-7, na formularzu oryginalnym lub w formie zestawienia.
Alternatywnie, zamiast księgi przychodów i rozchodów, w programie można prowadzić i drukować ewidencję dla potrzeb zryczałtowanego podatku dochodowego. Podobnie jak w przypadku księgi, zapisy w ewidencji ryczałtowej mogą być generowane na podstawie rejestrów VAT lub bezpośrednio w ewidencji (dla podatników nie będących płatnikami VAT). Podatek ryczałtowy może być naliczony za miesiąc lub kwartał.
Programy z pakietu CDN Klasyka są aplikacjami DOS'owymi pracującymi w systemie operacyjnym Microsoft DOS. Jako system operacyjny można wykorzystywać również Windows 95, Microsoft Windows 98, Windows NT 4, Windows 2000, Windows Me, Windows XP. Mogą pracować jako aplikacje jedno lub wielostanowiskowe w sieciach Lantastic, Novell oraz Windows.

Cena: Pierwsze stanowisko - 535,- zł netto każde następne - 375,- zł netto.


wróć

Szukaj w serwisie

ABAQ ul. Radwańska 3, 90-452 Łódź, tel.:42 637 16 97,  42 637 18 55 fax:42 637 17 00